เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  ด้วยความห่วงใย  
  เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี