ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง คณะทำงานเพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Foudue 15 พ.ค. 2566
2ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ21 เม.ย. 2566
3คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 35/2564 เรื่อง แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้17 ส.ค. 2564
4คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 104/2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้15 ก.ค. 2564
5ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งกิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ ขยะมูลฝอย บนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ25 มิ.ย. 2564
6ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย25 มิ.ย. 2564
7คำสั่งที่ 691/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล23 มิ.ย. 2564
8คำสั่ง มอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาล 256415 มิ.ย. 2564
9คำสั่่่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด25641 ต.ค. 2563
10คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองคลัง25641 ต.ค. 2563
11คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองช่าง 25641 ต.ค. 2563
12คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม 25641 ต.ค. 2563
13คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองการศึกษา 25641 ต.ค. 2563
14คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 25641 ต.ค. 2563
15คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 25641 ต.ค. 2563
16คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 25641 ต.ค. 2563
17ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256417 ก.ย. 2563
18ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลียนแปลง ฉบับที่ 224 ก.ค. 2563
19การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 256330 มิ.ย. 2563
20แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้22 พ.ย. 2562

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
312
เดือนที่แล้ว
3,466
ปีนี้
16,724
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
56,900
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 25 145 312 3,466 16,724 28,748 56,900 44.200.82.149