ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพพร้อมระบบสูบส่งนำ้ดิบ หมู่ที่ 327 ก.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าอเนกประสงค์ ขนาด ๑๑๐ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า สามารถตัดได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบติดด้านข้างหรือด้านหลัง ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 ก.ย. 2566
3คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 15/2566 เรื่อง แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้ (แก้ไขฉบับที่ 2)6 ก.ค. 2566
4คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง คณะทำงานเพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Foudue 15 พ.ค. 2566
5ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ21 เม.ย. 2566
6คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 35/2564 เรื่อง แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้ (แก้ไขฉบับที่ 1)17 ส.ค. 2564
7คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 104/2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้15 ก.ค. 2564
8ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งกิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ ขยะมูลฝอย บนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ25 มิ.ย. 2564
9ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย25 มิ.ย. 2564
10คำสั่งที่ 691/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล23 มิ.ย. 2564
11คำสั่ง มอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาล 256415 มิ.ย. 2564
12คำสั่่่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด25641 ต.ค. 2563
13คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองคลัง25641 ต.ค. 2563
14คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองช่าง 25641 ต.ค. 2563
15คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม 25641 ต.ค. 2563
16คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองการศึกษา 25641 ต.ค. 2563
17คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 25641 ต.ค. 2563
18คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 25641 ต.ค. 2563
19คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 25641 ต.ค. 2563
20ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256417 ก.ย. 2563

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,532
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
39,716
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,892
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 32 187 4,532 4,562 39,716 28,748 79,892 44.197.101.251