ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566))1 ก.พ. 2566
2การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ต.ค. 2564
3คำสั่งที่ 615/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า่ส่วนราชการ30 มิ.ย. 2564
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2564-2566)29 เม.ย. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2564
6ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
7คำสั่งเรื่อง การมอบหมายปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
8คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
9คำสั่่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
10คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ30 มิ.ย. 2563
11คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25632 ธ.ค. 2562
12คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด 25631 ต.ค. 2562
13คำสั่งเรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรำจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
14คำสั่งเรื่องปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
15คำสั่งเรื่องมอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
16คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
17คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,532
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
39,716
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,892
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 29 187 4,532 4,562 39,716 28,748 79,892 44.197.101.251