ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

นายรังสัน อินขาน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาไห้


นายณภัทร จริตพานิช
รองประธานสภาเทศบาลตําบลเสาไห้


นางสาวอรพรรณ อินขาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นางปิยะพร จามรวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายสมนึก ศรีเนตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายธรรมนูญ แก้วปลั่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายสมศักดิ์ รวมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายสุรวงศ์ จิณวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นายสิทธิโชค กิ่งพิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นายสายัณห์ ขจรนาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นางสุวิมล กำเนิดจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นายอภิชาติ จิตรน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
3,603
เดือนที่แล้ว
3,916
ปีนี้
30,219
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
70,395
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 71 150 3,603 3,916 30,219 28,748 70,395 34.204.181.91