ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


1
งานทำบุญศาลเจ้าปู่ทองคำและวันเทศบาล ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และชุมชน ร่วมจัดงานทำบุญศาลเจ้าปู่ทองคำและวันเทศบาล ณ ศาลเจ้าปู่ทองคำ หน้าที่ทำการประปาเทศบาลตำบลเสาไห้
26 เมษายน 2566

งานประเพณีสรงน้ำพระ และอาบน้ำเจ้าแม่นางตะเคียน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
นายมนตรี ปรีดา ปลัดอำเภออาวุโส
เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระ
และอาบน้ำเจ้าแม่นางตะเคียน ประจำปี 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชานชน ร่วมงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวเสาไห้และสืบสานภูมิปัญญาในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ความเชื่อ ความศรัทธาของ เสาไห้ “เสาร้องไห้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเสาไห้ ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
26 เมษายน 2566

การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

             เทศบาลตำบลเสาไห้ นำโดยนายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ได้มีการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากร   ในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นย้ำไม่ให้มีการให้และการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “NO GIFT POLICY” ในช่วงเทศกาลและทุกโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล

23 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดสูง(เสาร้องไห้) ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2566

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 14 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลเสาไห้ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้
นายปิลันธน์ โพธิ์ นายกเทศมนตรี นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดความสามารถของเด็ก การละเล่นของเด็ก กิจกรรมบนเวที เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ และส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเด็กๆ มีอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ฟรีตลอดงาน..
16 มกราคม 2566

โครงการประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 1 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลเสาไห้จัดทำโครงการประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ โดยมีนายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ และ นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชน ร่วมทำบุญประเพณี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
03 มกราคม 2566

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิก้า,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 17 มิถุนายน​ 2565
กองสาธารณสุขและสิ่ง​แวดล้อม​ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิก้า ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเสาไห้และโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ ตามนโยบาย​นายปิลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้
17 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
มอบหมาย นางอิสริยา ขุนทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเสาไห้
09 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
จังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอเสาไห้และเทศบาลตำบลเสาไห้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
09 มิถุนายน 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้
03 มิถุนายน 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาไห้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ​ อาคารเอนกประสงค์​เทศบาล​ตํา​บล​เสาไห้
30 พฤษภาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชเทศบาลตําบลเสาไห้ ประจำเดือนพฤษภา​คม,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 23 พฤษภาคม​ 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
น.ต.คมกฤช​ คัมภีระ
ปลัดเทศบาล​ตำบล​เสาไห้​
ประชุมหัวหน้าส่วนราชเทศบาลตําบลเสาไห้ ประจำเดือนพฤษภา​คม
23 พฤษภาคม 2565

นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล”สุดยอดผู้นำท้องถิ่น” ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
รางวัล”สุดยอดผู้นำท้องถิ่น” ประจำปี 2565 สาขา”การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี”จากท่านพลเอกไพบูลย์​ คุ้ม​ฉายา​ องคมนตรี​
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร.
20 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้ โดยมี นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรี
น.ต.คมกฤช คัมภีระ ปลัดเทศบาล ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมรับมอบต้นกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อนำไปปลูกในชุมชนต่อไป
18 พฤษภาคม 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 18​ พฤษภาคม​ 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ(นายกก้อง)
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปี 2565
โดยมีนางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกฯ
นายอธิศักดิ์ สหิบุญ เลขานุการนายกฯ
น.ต.คมกฤช คัมภีระ ปลัดเทศบาล
นายรังสัน อินขาน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาไห้ เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมอบรมกิจกรรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้
#ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
18 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (244 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
312
เดือนที่แล้ว
3,466
ปีนี้
16,724
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
56,900
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 26 145 312 3,466 16,724 28,748 56,900 44.200.82.149