ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


1
โครงานจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชนทั้ง 7 หมู่ ร่วมเดินขบวนแห่กระทง และเข้าชมกิจกรรม ดังนี้
^ ชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาไห้
^ ชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
^ ชมการแสดงของชมรมวัฒนธรรมตำบลเสาไห้
^ การประกวดกระทงทั้ง 7 หมู่
^ ชมการแสดงดนตรี รำวงย้อนยุค
^ ร้านค้าขายของมากมาย

 

27 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ มอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเชิญ ประธานสภาเทศบาลฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานเทศบาล / เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสูง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
21 พฤศจิกายน 2566

โครงการจัดเวทีประชาคม (ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567) ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

วันที่​  14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดเวทีประชาคม (ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยมี นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกฯ นางปิยรัตน์ โพธิ์ใบ ที่ปรึกษานายกฯ นายอธิศักดิ์  สหิบุญ เลขานุการนายกฯ นายกอรดอน เดชชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้ นายรังสัน อินขาน ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาไห้ เข้าร่วมในโครงการ เพื่อเป็นการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประชาชนได้มีส่วนร่วมนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการและบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม

14 พฤศจิกายน 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเสาไห้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเสาไห้ ประจำเดือนพฤศจิกายน "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำพวงมะโหตร วิทยากรโดย อาจาร์ธวัช สุนทรประทุม และ การทำตุงใยแมงมุมวิทยากรโดย นางอรอุมา จันทร์วงศ์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้
????ผลงานบางส่วนนำไปประดับศาลาจัดงานกฐินวัดสูง ในวันที่19 พฤศจิกายน 2566 นี้
13 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเสาไห้ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานเทศบาล / เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเสาไห้ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
03 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
      นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ร่วมเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญ 6 เรื่อง ดังนี้
          (1) ยาเสพติด
          (2) การค้ามนุษย์
          (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน
          (4) การพนัน
          (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล
          (6) สถานบริการและสถานบันเทิง
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
01 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 23 ตุลาคม 2566
นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานถเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) "วันนวมินทรมหาราช"และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 20 ตุลาคม 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) "วันนวมินทรมหาราช"และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
20 ตุลาคม 2566

กิจกรรมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรามหาราช,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 13 ตุลาคม 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ มอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
???? ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรามหาราช ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
13 ตุลาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 25 กันยายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยมีนายประจักรษ์ พงษ์ไพร รองปลัดเทศบาล , นางอิสริยา ขุนทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 , อนุมัติโครงการฯ เพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
25 กันยายน 2566

โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 14 กันยายน 2566
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำโดยนายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้มอบนโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้
>กิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผักสวนครัว แปลงผักของโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ และปลูกผักที่โคกหนองนา หมู่ ๖ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 

 

14 กันยายน 2566

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
14 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปี 2566 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำพรมอเนกประสงค์" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ ทักษะ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป
 

 

11 กันยายน 2566

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 8 กันยายน 2566
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก 3 ขวบ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ณ โคกหนองนา พาเพลิน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
08 กันยายน 2566

โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
????‍♂️???? นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 เพื่อสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น กฎความปลอดภัยทางน้ำ รู้จักประเมินแหล่งน้ำ เช่น ความลึก ความตื้น กระแสน้ำ รู้จักการลอยตัวเบื้องต้นในน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำสำหรับเด็กได้ ณ สระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ????????????☀️

 

22 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (283 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,532
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
39,716
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,892
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 32 187 4,532 4,562 39,716 28,748 79,892 44.197.101.251