ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 081 852 9888

นางแสงจันทร์ เคหะทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 081 852 0739
นายอธิศักดิ์ สหิบุญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 088 460 8869
นางปิยรัตน์ โพธิ์ใบ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 084 600 9289
นายกอรดอน เดชชาญชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้
โทร. 086-5749102

นายประจักษ์ พงษ์ไพร
รองปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้
โทร. 098-2764908

นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-4317466
นางสาวสาวิตรี เพ็ชร์โทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-9903592
นายกอรดอน เดชชาญชัย
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-5749102

นายประจักษ์ พงษ์ไพร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 098-2764908
นางอิสริยา ขุนทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-9998146
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
3,603
เดือนที่แล้ว
3,916
ปีนี้
30,219
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
70,395
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 68 150 3,603 3,916 30,219 28,748 70,395 34.204.181.91